TOPlist
České hory » Krušné hory » Kynšperk nad Ohří

Kynšperk nad Ohří

Město Kynšperk nad Ohří se nachází v Karlovarském kraji. Rozkládá se na obou březích řeky Ohře v místě, kde řeka protéká východní částí chebské pánve před jejím vtokem do kopcovitého terénu oddělujícího chebskou a sokolovskou pánev.
První písemná zmínka o obci je z roku 1232. Zakládací listina města, byla vydána králem Václavem I. a je nejstarší dochovanou zakládací listinou města v ČR.
Významnými památkami města jsou Kynšperský hrad na Zámeckém vrchu, katolický kostel Nanebevzetí Panny Marie, evangelický kostel Vykupitele, Panský dům č.p. 1 (budova radnice), Židovský hřbitov, Kynšperská branka, která je částí původního opevnění. Patrový hrázděný dům, který představuje poslední dochovaný příklad původní hrázděné zástavby města. Kulturní památkou prohlásilo Ministerstvo kultury Kynšperský Betlém, který je starý více jak 150 let. Betlém obsahuje 70 unikátních figurek vyřezaných ze dřeva a oděných do látkových šatů. Je dílem několika generací kynšperských řezbářů. Výška postav se pohybuje v rozmezí od 20 - 60 cm.
Město Kynšperk i jeho okolí jsou ideální pro rekreaci. Členitý terén v okolí dává možnost tady provozovat turistiku, cyklistiku, ale i vodáctví. Sportovní vyžití je možné i na řadě sportovištích - tenisové a volejbalové kurty, fotbalové hřiště, sportovní hala aj.

Městské kulturní středisko - Maxima Gorkého 1, 357 51 Kynšperk nad Ohří, tel.: 352 324 271, fax: 352 324 272, e-mail: mkskynsperk.info@volny.cz

Zřícenina hradu Kynšperk - již v 12. století zde stálo pomezní hradiště českých knížat, později bylo přestavěné na raně gotický královský hrad. Počátkem 17. století hrad již nesloužil svému účelu, byl prodán městu a zpustl. Do dnešní doby jsou dochovány pouze valy a příkopy, zbytky zdiva pod zemí, parková úprava.

Kostel v Kynšperku Kostel v Kynšperku
Evangelický kostel
Židovský hřbitov v Kynšperku Židovský hřbitov v Kynšperku
Židovský hřbitov
Fotografie uživatelů
Komorní Hůrka
Svatošské skály
Svatošské skály
Svatošské skály
Svatošské skály
hrad Loket
Svatošské skály
hrad Loket
vodní kamenný hrad
hrad Vildštejn

Virtuální prohlídky serveru
Kynšperk nad Ohří - náměstí
Kynšperk nad Ohří - radnice
Kynšperk nad Ohří - kostelní věž